X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
  علم لا یتناهی
دانستنی های علمی,شخصیت های برجسته ی علمی,مقالات علمی...
سه‌شنبه 21 اسفند 1386
آموزش گرامر زبان انگلیسی دوم دبیرستان

ماضی بعید "Past perfect tense"

این زمان برای بیان عملی است که در زمان گذشته و قبل از یک عمل دیگر به وقوع پیوسته باشد که اولین عمل را به ماضی بعید و دومین عمل را به گذشته ساده می نویسیم:

........ + (P.P) قسمت سوم فعل + had + فاعل

(قسمت سوم فعل با اضافه کردن ed به اخر فعل درست می شود مانند wash=washed ولی اگر فعل اصلی بی قاعده باشد قسمت سوم یا اسم مفعول آن را باید از آخر کتاب پیدا کرد . اینگونه فعل ها اسم مفعول مخصوص به خود دارند و بهتر است انها را حفظ کنیم. مانند see که اسم مفعول یا شکل سوم آن می شود seen )

وقتی دو تا عمل در گذشته اتفاق بیافتد اولی به ماضی بعید و دومی را به گذشته ساده می نویسیم. دیشب قبل از اینکه بخوابم مسواک زدم. دو تا عمل را در یک گذشته انجام دادم. پس مسواک زدن دورتر و ماضی بعید بوده که به ماضی بعید می نویسیم و دومین عمل رفتن به رختخواب بوده که به گذشته ساده می نویسیم. چون این زمان همیشه با ساده دیگری همراه است باید با دقت بیشتری عمل کنیم.

چند مثال برای این زمان

1)I was very tired because I had worked hard.

2)Mina had finished her homework before she went to bed

3) My brother ate dinner after he had watched cartoons.

برای سوالی کردن ماضی بعید جای had را با فاعل عوض می کنیم.

مثال:

Had she come home before her father arrived?

برای منفی کردن این زمان بعد از had کلمه notاضافه می کنیم.

مثال:

Alice had not studied her lessons before she came to class.

نکته:

۱- had را می توان بصورت مخفف نوشت.

  He had=He'd مثال:

۲- معمولا ماضی بعید با کلمات when,before,after,because و   untilبا جمله ای در زمان گذشته ساده مرتبط می شود.

مانند:

 1)I was very tired because I had worked hard.

2)Mina had finished her homework before she went to bed.

3) My brother ate dinner after he had watched cartoons.

4) He had eaten his lunch when I arried.

5) The  lecture  didn't  begin  until  every  one  had  arrived.    

تمرین و تست

1) John passed the exam because he ………. enough before taking it.
a) had studied *
b) has studied
c) would study
d) was studying

*جمله قبل از because زمان گذشته است و بعد از آن ماضی بعید استفاده می کنیم.
جان امتحانش را پاس کرد چون درس هایش را قبل از امتحان خوب مطالعه کرده بود. پس اولین عمل را به ماضی بعید می نویسیم یعنی خوب درس خوانده و بعد امتحان داده است. امتحان دادن را به گذشته ساده می نویسیم. پس گزینه a درست است.

2) I ………..the rooms before they arrived.
a) cleaned
b) had cleaned *
c) cleaning
d) have cleaned

*قبل از اینکه آنها برسند من اتاقم را تمیز کرده بودم. دو تا عمل در گذشته انجام دادم. اول تمیز کردن اتاق ها بوده، دومین عمل رسیدن آنها بوده است. اولین عمل را به ماضی بعید می نویسیم و جلوی before گذشته ساده قرار گرفته است. پس با توجه به جمله این که بعد از before آمده است و گذشته ساده است پس گزینه b درست است.

3) The lady ………..the dinner before her husband arrived.
a) will cook
b) had cooked *
c) would cook
d) has cooked

*آن بانو قبل از اینکه شوهرش برسد غذا را پخته بود. جمله بعد از before گذشته ساده است و پشت آن ماضی بعید قرار می گیرد. گزینه b درست است.

4) The guests left after they ………… lunch.
a) have eaten
b) eat
c) ate
d) had eaten *

*مهمان ها بعد از اینکه ناهارشان را خورده بودند رفتند. پس مهمان ها دو تا کار انجام دادند اول ناهار خوردند بعد رفتند. عملی که اول انجام دادند خوردن ناهار بوده است پس باید ماضی باشد و عملی که بعد از آن انجام شده گذشته ساده است. پس گزینه d درست است.

منبع:وبلاگ زبان ۸۵


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
تعداد بازدیدکنندگان : 23666